Duyurular
 • İhracat Bedelinin Bankaya Bozdurulmasıyla İlgili Zorunluluk %40’a Yükseltildi.
 • 2022 1.Dönem Kur Değerlemeleri için uygulanacak kurlar yayınlanmıştır.
 • Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 3.600,00 TL ye Çıkarıldı.
 • 2021 4.Dönem Kur Değerlemeleri için uygulanacak kurlar yayınlanmıştır.
 • Aralık MUHSGK’nın “Sigorta Bildirimleri” Verilme ve Ödeme Süreleri 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı.
 • Aralık 2021 Dönemi KDV, Muhtasar, Damga Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 31.01.2022 Tarihine Uzatıldı.
 • Kar Payları üzerindeki stopaj oranları %10’a düşürülmüştür.
 • 2022 Yılı Asgari Ücreti aylık brüt 5.004,00 TL, net 4.253,40 TL olarak belirlenmiştir.
 • SGK E-Tebligat başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 2021 3.Dönem Kur Değerlemeleri için uygulanacak kurlar yayınlanmıştır.
 • Gelir Vergisi Stopajlarının İadeleri ile İlgili Düzenleme Yapılmıştır.
 • 31 Mayıs 2021 tarihine kadar oluşturulması gereken E-Defterlerin süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 • 2021 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri 31 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılmıştır.
 • İşten Çıkarma Yasağı 30.06.2021 Tarihine Uzatıldı
 • Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 3 Ay Uzatıldı.
 • Mart 2021 Dönemine ait verilmesi gereken beyannameler ile Nisan 2021 döneminde yüklenmesi gereken E-Defterlerin yüklenme süreleri uzatılmıştır.
 • 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı % 25, 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı % 23 olarak belirlendi.
 • 2021 1.dönem kur değerlemeleri için uygulanacak kurlar yayınlanmıştır.
 • Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması yasaklanmıştır.
 • 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 olarak tespit edilmiştir.
 • İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
 • Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart 2021 Tarihine Uzatıldı
 • KDV Tevkifat Oranlarında ve Uygulama Alanlarında Değişiklik Yapıldı.
 • 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Elde Edilen Kazançların Gelir ve Kurumlar Vergisinden Müstesna Tutulma Süresi 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.
 • 2021 Yılından İtibaren Finansman Gider Kısıtlaması Uygulanacaktır.
 • Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.670,00 TL ye Çıkarıldı.
 • Bağ-Kur ve GSS Prim Borcu Olsa Dahi 31.12.2021 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılabilecektir.
 • 2021 Yılı İçin Uygulanacak Nakdi Ücret Destek Tutarı Artırılmıştır.
 • 2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı Belirlendi.
 • Çeklerde Vade Düzenlemesi 31.12.2021 Tarihine kadar uzatıldı.
 • Reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı % 15,75 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 16,75 olarak belirlendi.
 • 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 9,11 Olarak Belirlendi
 • Kısa Çalışma Ödeneği, İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı.
 • Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Yüzde 1’den Binde 2’ye İndirildi.
 • Amme Alacakları için uygulanan Gecikme Zammı oranı aylık %2 olarak değiştirildi.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01/01/2020 Tarihine Ertelenmiştir.
 • Amme Alacakları için uygulanan Gecikme Zammın Oranı Aylık % 2,5 olarak belirlenmiştir.
 • Yabancı Ortağı Olan Şirketler 31.05.2019 Tarihine Kadar E-TUYS Üzerinden Bildirim Yapması Gerekiyor.
 • 30 Nisan 2019 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı.