Hizmetlerimiz

Raporlama Hizmetlerimiz

Vergi Usul Kanunu, TFRS/TMS ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre zorunlu veya bilgi ihtiyacına özel raporlama hizmetleri içerir.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz;
  • Bilanço ve gelir tablosu hazırlanması
  • Satışların maliyeti tablosu hazırlanması
  • Teknik ve mali analiz raporlarının hazırlanması
  • Diğer finansal raporlar ile talep üzerine hazırlanan özel raporlamala
  • Öz sermaye tespit raporu
  • Kobi tanımına uygun işletme ölçütünün tespitine ilişkin rapor
  • Özel sicile kayıtlı mal varlıklarının tespitine ilişkin rapor
  • Tür değiştirme planı ve tür değiştirme raporlarının hazırlanması