Pratik Bilgiler

Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

Yıllar İstisna Tutarları
2020 23,00 ₺
2019 19,00 ₺
2018 16,00 ₺
2017 14,00 ₺
2016 13,70 ₺
2015 13,00 ₺
2014 12,00 ₺
2013 12,00 ₺
2012 11,70 ₺
2011 10,70 ₺