Hizmetlerimiz

Muhasebe Hizmetlerimiz

Genel Kabul görmüş muhasebe standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre vergi mükelleflerinin yerine getirmesi gereken muhasebe hizmetlerini ve sektöre veya kuruma özel bu kapsamdaki ihtiyaçları içerir.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz;
  • Bünyemizde veya şirket merkezinde mevzuata uygun olarak yasal defterlerin tutulması
  • E-Fatura & E-Defter konularında mevzuata uygun olarak sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli eğitimin verilmesi
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması
  • Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması
  • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
  • Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve gönderilmesi
  • Vergi planlamasının yapılması, şirket çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesi
  • Sabit varlıkların ve stokların takibi ve raporlanması
  • KDV iade işlemlerinin takip edilmesi