Hizmetlerimiz

Kuruluş ve Tescil Hizmetlerimiz

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre zorunlu veya ihtiyaca özel hizmetleri içerir.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz;
  • Şirket kuruluş işlemleri
  • Adres değişikliği işlemleri
  • Hisse devir işlemleri
  • Ana sözleşme değişikliği işlemleri
  • Sermaye artırım/azaltım işlemleri
  • Şirket birleşmeleri
  • Şirket bölünmeleri
  • Nevi değişikliği işlemleri
  • Tasfiye işlemleri
  • Genel kurul işlemleri