Duyurular

Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Yüzde 1’den Binde 2’ye İndirildi.

30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilerek 30.09.2020 tarihinden itibaren Kambiyo işlemlerinde BSMV oranı yüzde 1’den den binde 2’ye düşürüldü.

Kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/3031_CK.pdf

 

Saygılarımızla…