Duyurular

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01/01/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

           6 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  27/07/2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

        İlgili Tebliğe göre Kırşehir,  Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde sınırları içerisinde bulunan mükellefler dışında kalan tüm mükellefler için 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulama başlayacaktır.

Saygılarımızla…