Duyurular

Yabancı Ortağı Olan Şirketler 31.05.2019 Tarihine Kadar E-TUYS Üzerinden Bildirim Yapması Gerekiyor.

       Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2018  tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

       İlgili yönetmeliğe göre yabancı ortağı olan şirketlerin 2019 yılına kadar kağıt ortamında form doldurarak yaptığı bildirimler 2019 yılından itibaren E-TUYS sistemi üzerinden yapılacaktır. E-TUYS sistemi üzerinden işlem yapılabilmesi için öncelikle ilgili bakanlığa başvurarak Yetkili tanımlaması yapılması gerekmektedir. Bu tanımlama için gerekli belge ve izlenecek süreç ilgili yönetmelikte açıklanmıştır. Herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için Son bildirim tarihi olan 31.05.2019 tarihi geçmeden gerekli işlemler yapılmalıdır.

Saygılarımızla…