Hizmetlerimiz

Bordro Hizmetlerimiz

4857 Sayılı İş kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve İlgili diğer mevzuat hükümlerine göre zorunlu veya bilgi ihtiyacına özel hizmetleri içerir.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz;
  • Bünyemizde veya şirket merkezinde ücret bordroların hazırlanması
  • İşe alım ve çıkışların bildiriminin yapılması
  • Özlük dosyaları, izin tabloları hazırlanması ve kontrollerinin yapılması
  • Yasal bildirim ve beyannamelerin yapılması
  • İşkur bildirimlerinin yapılması
  • Sosyal güvenlik ve iş mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Firma ihtiyaçlarına özel kıdem tazminatı v.b. raporların hazırlanması