Ağustos Ayı Vergi Takvimi
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2020 04/08/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 10/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
04/08/2020 12/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 24/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
17/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/